Skip to main content

הצגת חפצים לראווה בשיטת עשה זאת בעצמך

22 ינואר, 2018
זו לא רק שקית, זה עולם של פלאים! ספקו לילדים דרך קלה וחוסכת מקום להחזיק את האוצרות שהם מגלים בזמן חופשה.
זיפלוק שקית חטיפים היא בגודל המושלם לאיסוף מזכרות, לשמירה במזוודה ולשיתוף האוצרות של הילדים עם חבריהם בבית.
Ziploc_Show_tell_card_Inline
אפילו ניו יורק כולה יכולה להיכנס לשקית זיפלוק אם תשתמשו בדמיון שלכם!