Skip to main content

שדה כוח לטלפון נייד עשה זאת בעצמך

22 ינואר, 2018
זה יותר משקית, זה שדה כוח לטלפון נייד! הגן על הטלפון שלך ברגע בעזרת זיפלוק® שקית.
קשה לדעת מתי חול, אבק או פסולת יתקפו את השותף האלקטרוני המהימן שלך. אבל שמירת הטלפון או הטבלט שלך סגור בתוך זיפלוק® שקית יכולה לדאוג לכך שישאר מוגן במצבים מועדים לפורענות אלה.

1. חוף הים

אל תאפשר לחול להיכנס לתוך חיבורי הטלפון שלך. שים לב לרשימת המוזיקה של יום החוף שלך. 1. חוף הים

2. המטבח

הצג מתכונים באומץ מבלי לדאוג מהתזות. 2. המטבח

3. הפארק

הטלפון שלך הוא הדבר האחרון שצריך להינתך בפארק. הפוך אותו לעמיד בארגז החול בצעד פשוט אחד. 3. הפארק